Enschede aan Zee
Video

Minister in Enschede: extra rijksgeld aanpak waterproblemen

28 mei Foto: Bert Hellegers

Bij de landelijke subsidieverdeling viste Enschede voor het project Oldenzaalsestraat nog achter het net, maar er komt meer rijksgeld beschikbaar voor aanpak van waterproblematiek.

Door Bert Hellegers

Dat kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maandagmiddag aan bij haar bezoek aan Enschede. Er ligt een wetsvoorstel om vanaf volgend jaar 300 miljoen euro uit te trekken voor maatregelen die zowel bij extreme droogte als bij hevige regenval moeten zorgen dat de waterhuishouding op orde blijft.

Bedrag
Het is de bedoeling dat partners, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten en waterschappen, dat bedrag verdubbelen. Daar hoopt ook Enschede van te gaan profiteren, aldus wethouder Jurgen van der Houdt.

Bezuinigingen
Voor het tegengaan van wateroverlast was dit jaar slechts tien miljoen euro rijksgeld beschikbaar. Een subsidie-aanvraag van twee miljoen euro van Enschede voor de maatregelen in de Oldenzaalsestraat en omgeving is niet gehonoreerd. „Dat maakt het, vooral ook door bezuinigingen van het rijk op het sociaal domein, moeilijk voor gemeenten zulke grote projecten te realiseren”, aldus Van der Houdt.

Watergraaf Stefan Kuks, tevens voorzitter van de nationale stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, gaf de minister een toelichting op het boven de grond halen van de vroegere beken van Enschede en de realisatie van opvangbekkens, zoals in de wijk Roombeek.

Voorbeeld
Van Nieuwenhuizen toonde zich onder de indruk van de werkzaamheden in de Oldenzaalsestraat waarmee wateroverlast in het stadscentrum wordt tegen gegaan. „Enschede is een inspirerend voorbeeld voor de rest van het land”, aldus de minister.